Oversikt over trenere og ledere MIL Håndball 2011 og 2012
Her finner du kontaktinformasjon til alle som har en rolle i MIL håndball
 

NAVN

ADRESSE

TELEFON

E-POST

FUNKSJON

 

                 

 

Jan Vasstveit

Ryfylkevn.2378

90070197

svasstve@online.no

N.leder

Marit Eilertsen

Osabakkane 1

95943959

 

Sportslig leder

Janne Irene Langvik

 

4824913

Janne.Irene.Langvik@strand.kommune.no

Sekretær

Gøril Kipperberg

Soltunvn.11

90093667

nils.kleppa@lyse.net

Vararepr.styret

Siri Vervik

Kvernv.52

47636819

siri@tf-regnskap.no

Styreet/Trener J 10

Kjetil Vasstveit

Ryfylkevn.2378

90010187

 

Sportslig utv.

Arild Gjerde

Heggheimsvn.154

98861864

gjerdearild@hotmail.no

Dommer/

John Ove Karlsen

Rognevn. 33

91590170

Johnove87@yahoo..no

Oppmann hr.

Nils Kleppa

Soltunvn.11

90093667

nils.kleppa@lyse.net

Oppmann12 år

Aart van Beuzekom

Løbrekkvn.10A

99565331

aartlien@lyse.net

Trener G 9 år

Linn Stangeland

Løbrekkvn.8C

98092837

Linn.stangeland@lyse.net

Styremedlem

Finn Bru

Finn.Bru@roxar.com

Oppmann J 12

Solveig  Eriksen Bru

 

 

solen10@online.no

Oppmann J 12

Hilde Nesmoen

 

94288997

Ass.trener J.11

Karen Lendengen

51743790

Oppmann J 9

Johnny Mæle

 

51745790

jomaehle@hotmail.com

Oppmann,J 9

Geir Johannessen

Møllehagen 10

90054065

geir.johannessen2@lyse.net

Oppmann,J 10

Margaret Heggland

 

90786280

 

Sindre B. Olsen

Skogalivn.1

99125451

Sindre_blabla@hotmail.no

Senior menn

Finn Bru/ Solveig Eiken

Kvernvegen 73

99561873

Solen 10@online.no

oppmenn

Jeanette Nylund

Åsvegen 12B

99159366

Jeandidos@hotmail.com

Trener J 12

Kjartan Rypestøl

936 52 275 

Kjary75@gmail.com

Trener J 11

Helge Walaunet

970 43 180

Helge.walaunet@lyse.net

Trener J 11 
   Del på:         
Hovedsponsorer: